• Meld u nu aan voor het Juridisch Kenniscafé van Legal Valley

Meld u nu aan voor het Juridisch Kenniscafé van Legal Valley

In navolging van de drie succesvolle kenniscafés die in 2017 zijn georganiseerd (over Scheiding der machten, De verwarde mens en De weerbare overheid) worden ook in 2018 drie kenniscafés georganiseerd. De eerste vindt plaats op 9 maart. Meld u nu aan!

Opzet van de kenniscafés is dat een actueel juridisch-maatschappelijk thema door de gastheer wordt ingeleid waarna aanwezige juristen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Vervolgens wordt de discussie gecontinueerd tijdens een borrel waarin aanwezigen beter kennis met elkaar kunnen maken.

Kenniscafé 9 maart

Het eerste kenniscafé van het jaar wordt op vrijdag 9 maart georganiseerd in het Honingcomplex te Nijmegen. Gastheer is Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, en het onderwerp is voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen heel toepasselijk; “lokaal bestuur en juridische kaders”. Tijdens het kenniscafé wordt ingegaan op het recht en de lokale democratie; hoe gaat het gemeentebestuur om met juridische kaders en bestuurlijke doelstellingen die hier buiten lijken gaan. Een bijeenkomst over regels, pragmatisme, experimenten en alternatieven. Hoe gaat een gemeente om met vuurwerkvrije zones, experimenten met wietteelt, bijverdienen in de bijstand en blurring van bedrijfsactiviteiten? 

Programma

15.00 Welkom door burgemeester Hubert Bruls
15.10 Inleiding door Prof. Solke Munneke hoogleraar staatsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen
15.40 Co referaat door Martijn Leisink, wethouder Financiën van de gemeente Arnhem
15.55 Casus Honig fabriek; hoe wordt praktische invulling aan regelgeving gegeven? Door Marjan Vaartjes, juridisch manager van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
16.15 Plenaire discussie met de inleiders.
16.25 Afsluiting door Fred Hammerstein, voorzitter Legal Valley
16.30 Netwerk borrel

Aanmelden

Juristen uit Gelderland zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit juridisch kenniscafé in Brebl (Honingcomplex), Waalbandijk 14 e/f , 6541 AJ Nijmegen. De bijeenkomst start om 15.00 uur en eindigt om 17.00 uur, deelname is kosteloos. Aanmelden kan via de website.