Presentaties en dagverslag najaarsbijeenkomst VJK

U vindt hieronder in het lees-meer-scherm de presentaties en het dagverslag van de afgelopen VJK-najaarsbijeenkomst van 23 november.