• Stukken ALV voor najaarsbijeenkomst VJK op 23 november nu beschikbaar

Stukken ALV voor najaarsbijeenkomst VJK op 23 november nu beschikbaar

De stukken voor de algemene ledenvergadering voor de najaarsbijeenkomst vindt u onderaan de pagina als u op lees meer klikt. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de najaarsbijeenkomst van 23 november? Doe dit dan zo snel mogelijk. Het bestuur ziet u graag verschijnen.

De bijeenkomst begint om 10.15 uur (ontvangst vanaf 09.45 uur). Het programma treft u onderaan deze pagina in de bijlage.

Als u tijdens de ledenvergadering ook andere onderwerpen wilt bespreken dan in het programma en de stukken staat, wordt u verzocht dit vooraf aan te geven. Dit kan via vjk@leiden.nl.

Vragen, discussiepunten en/of eigen ervaringen met de onderwerpen kunnen eveneens via
die weg worden doorgegeven.  

De bijeenkomst is alleen bedoeld voor leden van de VJK. In verband met de capaciteit van de
locatie is het maximum aantal deelnemers 100 personen. Aanmelding is daarom verplicht.

Dit kan per mail aan vjk@leiden.nl. Aanmeldingen worden niet bevestigd. Eventuele boventallige aanmeldingen zullen daarvan
wel bericht ontvangen.

Wij als bestuur hopen u de 23tse november weer in groten getale te mogen verwelkomen.