Over onze activiteiten

Gezien het nog jonge bestaan van de vereniging is er voor gekozen om bescheiden van start te gaan met de activiteiten van de vereniging. In de toekomst zal het activiteiten-programma worden uitgebouwd in samenspraak met de leden. Hierbij zal aandacht worden besteed aan organisatorische, personele en culturele aspecten van juridische kwaliteitszorg.

 

Elk jaar zullen twee ledenbijeenkomsten worden georganiseerd, een voorjaars- en een najaarsbijeenkomst, waarbij de leden aan de hand van steeds wisselende thema’s met elkaar van gedachten kunnen wisselen over juridische kwaliteitszorg. Tijdens deze bijeenkomsten zullen deskundigen steeds hun visie geven op deze thema’s.