Ledenlijst VJK

Het ledental van de VJK is in de loop van de jaren opgelopen tot ca. 220. Ondanks de gemeentelijke herindelingen van de afgelopen jaren blijft het aantal leden redelijk stabiel.


Leden van de VJK zijn hoofdzakelijk gemeenten, doch ook een aantal waterschappen, openbare lichamen, onderzoek- en adviesbureaus en een enkel ministerie zijn als lid geregistreerd. De meest recente (schrijve 24-5-2016) ledenlijst vindt u onderaan deze pagina.