• Netwerkmoderator VJK Forum

Netwerkmoderator VJK Forum

De VJK wil via een internetforum het contact met en tussen leden over juridische kwaliteitszorg actief bevorderen. Daartoe zal een eigen Forum worden ingericht binnen het ROM-netwerk van de VNG. Technische vormgeving wordt georganiseerd door VNG en VIADESK. Om dit te realiseren is het bestuur op zoek naar een netwerkmoderator die aan dit Forum inhoud kan geven en tevens de rol van webmaster heeft.

Naast affiniteit met de te verrichten werkzaamheden (specifieke kennis kan worden aangeleerd op basis van informatie van VNG en VIADESK) wordt van de moderator verwacht dat hij (globale) inhoudelijke kennis heeft van ontwikkelingen op het gebied van juridische kwaliteitszorg binnen gemeenten.

Voor het verrichten van de werkzaamheden ( op basis van opdrachtverlening) wordt een nader overeen te komen financiƫle vergoeding verstrekt.

Mail voor informatie naar vjk@leiden.nl