Samenstelling bestuur VJK

Het bestuur van de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg lokaal bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de volgende gemeenten:

  • mr. J. Olivier (Leiden, voorzitter)
  • mevrouw mr. M. van der Sluis (Amsterdam-West, secretaris)
  • mr. R. Lamers (Arnhem, penningmeester)
  • mevrouw mr. E. Poldervaart (VNG)
  • mevrouw mr. C.G.P. Geerdink (Moerdijk)
  • mr. drs. R.J. Westerhof (Apeldoorn)
  • mr. M.A. Waaning (Servicepunt71, adjunct-secretaris + contactpersoon)
  • mr. O. J.Th.M. Looijestijn (Zwolle)