Save the date: Najaarsbijeenkomst 29 november

Op 29 november 2018 gaat het VJK na de algemene ledenvergadering in op het thema Toezicht en de praktijk sociaal domein. Meld u snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Het onderwerp Toezicht en de praktijk sociaal domein is tijdens de afgelopen voorjaarsbijeenkomst door onvoorziene omstandigheden onderbelicht gebleven. Die teleurstelling van toen biedt ons nu de kans om de verdieping te zoeken. Daarvoor zijn wij momenteel een programma aan het maken. Een programma waarin wij de onderwerpen toezicht en handhaving, rechtsbescherming en privaatrecht in het sociaal domein aanstippen.

Tipje van de sluier
Wij kunnen alvast verklappen dat prof. dr. Jan Telgen zal ingaan op de vraag aanbesteding of subsidie en de vragen rondom de reële prijs en dat de  stadsadvocaat van de gemeente Enschede, mr. Dorotea ten Cate haar praktijkervaringen met frauduleuze zorgaanbieders  gaat delen. Wat zijn haar lessons learned?

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via vjk@leiden.nl.  Het aantal plaatsen is beperkt. Leden van de VJK hebben daarom voorrang. Het programma start om 10.00 uur. 

Meer informatie over het programma volgt.